Kontakt

Rozprávajme sa spolu

Jaroslav Krafka
+421 907 320 372
krafka@bkstudio.sk

Fakturačná a poštová adresa

bkstudio, spol. s r.o.
Uhrovecká 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47 623 926
IČ DPH: SK202 401 2562

Číslo účtu: 401 992 4455 / 7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK6175000000004019924455