Tomáš

tomáš

Škola mi dala vzdelanie a rozhľad, prax ma naučila, čo naozaj funguje. Public relations, teda vzťahom s verejnosťou, či písaniu textov sa venujem už takmer 14 rokov. Som absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde som vyštudoval zahraničný obchod. Ale keďže som mal školy veľmi málo, zvládol som ďalšie tri roky doktorandského štúdia. Počas nich som sa naučil, že vystupovať pred ľuďmi nie je hračka, ale trojročné štúdium bolo vynikajúcim tréningom pre moju ďalšiu kariéru.

Médiá naučia efektívne pracovať

Písanie je moja vášeň od detstva a preto som sa hneď po skončení všetkých foriem vzdelávania rozhodol upísať sa ako redaktor denníka SME. Venoval som ekonomike, najmä rezortu dopravy, ale aj inštitúciám ako banky, či poisťovne. Nie jedenkrát som sa taktiež venoval energetike, štátnemu rozpočtu, či telekomunikáciám. Práca v denníku vás naučí rýchlo čítať, rýchlo analyzovať a pripraviť sumár informácií tak, aby vám všetci čo najlepšie porozumeli.

Keď televízia Markíza rozširovala spravodajstvo, hľadala aj nových redaktorov. Prihlásil som, prišiel, urobil kamerové skúšky, pripravil náčrt reportáže a ostal som tam viac ako dva roky. Keďže vzdelanie nepustí, prioritne som sa venoval opäť ekonomike, doprave, diaľniciam, ale aj rodinným a firemným financiám. Televízia vás naučí byť v strehu, robiť rýchlo a efektívne, pretože správy začínajú vždy o siedmej a vy musíte zamakať.

Komunikácia v rôznych pozíciách

Po troch rokoch novinárčiny ma zlákali na opačný breh. A v ňom som od roku 2010 dodnes. Najprv ako tlačový tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, neskôr ako hovorca bratislavského Starého Mesta a nakoniec ako krízový komunikátor za stavebnú firmu Váhostav. Každá z týchto pozícií ma opäť naučila byť v strehu, pripraviť rýchlo jasné a zrozumiteľné stanoviská, či vykorčuľovať v krízovej komunikácii aj z tej najnepríjemnejšej otázky. V Európskej komisii to bolo obdobie pomoci Grécku, v Starom Meste boj s čiernymi stavbami, parkovaním, či čistotou na našich uliciach. A vo Váhostave som sa nevyhol azda najťažšej úlohy komunikácie počas reštrukturalizácie firmy. Získal som aj skúsenosti pri poskytovaní zázemia pre všetky orgány firmy, či z internej komunikácie.

Profesionalita pre klientov i pre študnetov

Praktických skúseností by už bolo teda dosť. Ale musel som sám so sebou pešo odkráčať vyše 320 kilometrov, aby som sa rozhodol opustiť svoju komfortnú zónu. Ukončil som zamestnanecký pomer a pustil sa objavovať podnikateľský svet. Ponúkam profesionalitu, nestrannosť, komunikatívnosť, či férovosť. Výzvam sa postavím čelom, ale hneď od začiatku viete, čo je v mojich silách a čo pre vás viem urobiť. Pomáhal som tak lokálnym, ako aj medzinárodným firmám, či značkám.

Čo ma ale nikdy neprestalo baviť je škola. Je mojím koníčkom i láskou. Preto sa aktívne venujem vzdelávaniu študentov na Fakulte ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole, či ako odborník z praxe som pravidelne pozývaný na Katedru medzinárodnej obchodu Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vedomosti študentov pravidelne preverujem nielen ako pedagóg počas skúškového obdobia, ale aj počas štátnych skúšok. Nejednému nádejnému ekonómovi som bol aj vedúcim jeho diplomovej práce.